Προετοιμασία - Διεκπεραίωση ΚΤΕΟ

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του αυτοκινήτου σας μέσα από τον κατάλληλο τεχνικό έλεγχο για την επιτυχή επιθεώρησή του από τα εγκεκριμένα ΚΤΕΟ. Επιπλέον, σε περίπτωση που αδυνατείτε να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής, μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εσάς.

Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης των αριθμών πλαισίου και κινητήρα.

Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος, πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του.

Πριν προσέλθετε για τον τεχνικό έλεγχο, βεβαιωθείτε πως το όχημα διαθέτει:

Τρίγωνο

Πλήρες κιβώτιο Α' βοηθειών

Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως (3 kg για E.I.X., 2x6 kg για Φ.Ι.Χ.) που να μην έχει λήξει

Γρύλο

Ρεζέρβα

Μπουλονόκλειδο

Επίσης ελέγξτε:

Πώς όλα τα φώτα λειτουργούν και είναι σωστά ρυθμισμένα

Το σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ εμπρός πίσω (υαλοκαθαριστήρες, πιτσιλίθρες)

Την κατάσταση και λειτουργία θυρών, παραθύρων, κλειδαριών, καθρεπτών και ζωνών ασφαλείας

Την κατάσταση των ελαστικών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το 50% των οχημάτων που κυκλοφορούν είναι εκπρόθεσμα ελέγχου και επιβαρύνονται με παράβολα υπέρ Δημοσίου!

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ!

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, αν το όχημά σας δεν έχει περάσει Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ, μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, αυτό αποτελεί τροχαία παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων από τις αρχές.