Φορείς Οδικής Βοήθειας

Ατλαντική Ένωση 210-6504074
ΕΛΠΑ 10400
Express Service 1154
Europ Assistance 210-3423631
Euro SOS 210-6504000
Εθνική 210-9099999
Hellas Service 1057
Ιντερσαλόνικα 2310-492100
Interamerican 1158
Mondial Assistance 210-9910025
Alfa Romeo Assistance 210-3425895
Audi Total Care 210-9960007
BMW Αμεση Βοήθεια 210-9406333
Cadillac 210-6068813
Chervolet 210-6068813
Chrysler Privilege Service 210-9950005
Citroen 210-9943434
Ferrari 210-6109121
Fiat Assistance 210-3420530
Ford 210-6068811
Jaguar 210-9955938
Jeep Privilege Service 210-9950005
Lancia Assistance 210-3424790
Lexus 210-5544666
Mazda Assistance 210-6504060
Mercedes 210-6296555
Mitsubishi 210-9988169
Nissan SOS 210-3451400
Opel Assistance 210-6068812
Peugeot Assistance 210-5761111
Renault Assistance 210-9484272
Saab 210-6068913
Seat 210-6068948
Skoda Road Club 210-9951255
Toyota Eurocare 210-5544666
Volvo 210-9988199
VW Total Care 210-9945554
VW LCV Total Care 210-9960250